Ekspresowa wysyłka
Fachowe porady
40 dni na zwrot
Darmowa dostawa od 99 zł

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO MAX & MRAU

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsza polityka prywatności sklepu wysyłkowego prowadzonego przez spółkę Max & Mrau sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi pod adresem www.maxandmrau.pl (dalej „Sklep Internetowy”) ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków klientów Sklepu Internetowego.

2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest spółka Max & Mrau spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź, dane kontaktowe: ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź, tel. 42 200 75 68 (zwana dalej „Administratorem”) i będąca jednocześnie sprzedawcą towarów dostępnych w Sklepie Internetowym.

3. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych następuje w zgodzie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO” oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Dz.U.2018.1000) dalej „ustawa”.

4. W związku z korzystaniem przez klientów ze Sklepu Internetowego Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności klienta w Sklepie Internetowym. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania ze Sklepu Internetowego.

Sklep internetowy pozyskuje informacje o klientach i ich zachowaniu w następujący sposób:

a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.

b) poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. „ciasteczka”).
c) poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Sklepu Internetowego (konieczne do poprawnego działania serwisu).
Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach Sklepu Internetowego

2. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW SKLEPU INTERNETOWEGO.

1. Administrator przetwarza podane w formularzach dane osobowe klienta w celach:

a) świadczenia usługi prowadzenia konta Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) sprzedaży produktów oferowanych za pośrednictwem Sklepu internetowego - podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

c) marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

d) prowadzenia ewidencji i dokumentacji księgowo-rachunkowej. Podstawą prawną jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Sprzedawcy jako przedsiębiorcy (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w związku z brzmieniem przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych,

e) rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

f) Przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną (Newsletter) lub telefoniczną (SMS/MMS/połączenia telefoniczne na podany numer telefonu) - wyłącznie w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody przez Klienta. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f ROD) oraz dobrowolna zgoda na otrzymywanie informacji handlowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.

g) promocji i marketingu produktów i usług oferowanych przez podmioty współpracujące ze Sprzedawcą - wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Klienta. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

h) pozyskania opinii Klienta o Sprzedawcy w przypadku zaznaczenia odpowiedniej zgody. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

i) prowadzenia i bieżącego zarządzania kontami Sklepu w mediach społecznościowych, w tym w celu komunikowania się ze społecznością oraz organizowania wydarzeń lub promocji na zasadach określonych funkcjonalnościami poszczególnych mediów społecznościowych oraz zgodnie z ich regulaminami. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda, np. w formie kliknięcia na wtyczkę „Lubię to”, (art. 6 ust. 1 lit a RODO). W celu realizacji działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że w oparciu o posiadane przez Administratora dane osobowe dotyczące Pani/Pana oraz informacje dotyczące produktów, które Pani/Pan nabył, Administrator będzie przeprowadzać wnioskowania dotyczące Pani/Pana preferencji i zainteresowań, które to mogą posłużyć nam by lepiej dopasowywać do Pani/Pana oczekiwań nasz przekaz marketingowy. W każdym czasie ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec takiego działania

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży wskazane są także każdorazowo w formularzu na stronie internetowej Sklepu internetowego. Podanie danych osobowych w celach marketingowych oraz przekazywania informacji handlowych (Newsletter) jest dobrowolne.

3. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, a po jej zakończeniu przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych i pozyskiwania opinii przechowywane będą do czasu cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

4. Dane osobowe klientów mogą być ujawniane przez Sprzedawcę podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom danych), tj.:

a) podmiotom dostarczającym i wspierającym systemy informatyczne stosowane przez Sprzedawcę w celu obsługi Sklepu Internetowego,

b) podmiotom świadczącym usługi związane z działalnością Sprzedawcy w celu realizacji przez niego obowiązków wynikających z umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, w szczególności w zakresie: obsługi transakcji, obsługi finansowo – księgowej, obsługi klienta (telefonicznej i e-mailowej), a także podmiotowi świadczącemu usługę lub dostarczającemu narzędzia do wysyłki Newslettera i kontaktu telefonicznego z Klientem.

c) podmiotom świadczącym usługi w zakresie dostawy Produktów,

d)  podmiotom świadczącym usługi w zakresie zbierania opinii, w przypadku zaznaczenia odpowiedniej zgody przez Klienta. W przypadku wyrażenia zgody przez Klienta jego dane osobowe będą przekazane do Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182, NIP 525-26-74-781, KRS 0000634928 w celu wysłania drogą elektroniczną ankiet badających satysfakcję klientów z dokonanych zakupów w sklepie w ramach programu „Zaufane Opinie” oraz sporządzanie w oparciu o nich zestawień rekomendacji sklepów.

e) dostawcom Sklepu internetowego w zakresie obsługi reklamacji i zwrotów,

f) podmiotom świadczącym usługi marketingowe i wspierającym sprzedaż tylko i wyłącznie w przypadku przekierowania klienta do Sklepu przez te podmioty – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych oraz

g) podmiotom pośredniczącym w dokonywaniu płatności online.

h) dostawcom mediów społecznościowych, w szczególności Facebook Ireland Ltd, na mocy regulaminów tych mediów społecznościowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, a także podmiotom świadczącym usługi zarządzania i konsultingu w zakresie kont Sklepu w mediach społecznościowych, na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.

5. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Szczegółowe informacje o przysługujących prawach zwarte są w pkt 4.2 poniżej.

6. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej w postaci Newslettera/SMS/MMS lub połączeń telefonicznych, lub zgody na otrzymywanie informacji marketingowych dotyczących produktów lub usług podmiotów współpracujących ze Sprzedawcą, każdej osobie przysługuje prawo odwołania zgody w każdym czasie, które można wykonać poprzez wysłanie wiadomość e-mail, wskazując w treści jakiej zgody ma dotyczyć cofnięcie na adres pomoc@maxandmrau.pl lub poprzez odznaczenie odpowiedniego checkboxa w zakładce dane osobowe po zalogowaniu się na konto klienta lub pocztą tradycyjną na adres Max & Mrau Sp. z o.o. 91-342 Łódź, ul. Zbąszyńska 3. Odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

3. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

1. Sklep Internetowy korzysta z plików Cookies.

2. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający Sklep Internetowy).

3. W Sklepie Internetowym znajdują się następujące rodzaje plików Cookies:

a) Cookies stałe - pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików "cookies" albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

b)Cookies sesyjne - pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Tego typu cookies nie stosujemy w ramach standardowo ustawianych cookies.

4. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:

  • identyfikacji Klientów jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;
  • zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
  • zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;
  • dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Klienta (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;
  • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego,
  • marketingowych polegających na zbieraniu informacji o tym, jakie działania użytkownik podejmował w Sklepie Internetowym, w celu dopasowania treść i reklam do zainteresowań i potrzeb użytkownika

5. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej lub własnego urządzenia. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).

6. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – ustawienia przeglądarki internetowej lub urządzenia uznawane jest przez nas jako taka zgoda. W braku wyrażenia zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej lub urządzenia w zakresie plików Cookies.

7. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

8. Powiadomienia Web Push

a) Powiadomienia Web Push są wysyłane do przeglądarki internetowej Użytkownika wyłącznie po wyrażeniu przez niego zgody na ich otrzymywanie. Aby wyrazić zgodę na odbieranie powiadomień Web Push Użytkownik powinien na komunikacie wysyłanym przez jego przeglądarkę internetową zaznaczyć opcję „wyświetlaj powiadomienia” lub inną bliskoznaczną (każda przeglądarka może inaczej nazywać tę opcję).

b) Powiadomienia Web Push będą otrzymywać Subskrybenci odwiedzający stronę www.maxandmrau.pl oraz osoby, które nie będą mieli otwartej w przeglądarce niniejszej strony www.

c) Zgoda na otrzymywanie powiadomień Web Push może zostać w każdej chwili odwołana poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. Instrukcja, jak to zrobić (dla dwóch najczęściej wykorzystywanych przeglądarek), znajduje się poniżej: https://support.google.com/chrome/answer/3220216?c... (Google Chrome); https://support.mozilla.org/pl/kb/powiadomienia-we... (Mozilla Firefox).

d) Administrator nie przetwarza żadnych danych osobowych Użytkowników korzystających z powiadomień Web Push. Użytkownicy są identyfikowani wyłącznie na podstawie informacji, które są przechowywane przez ich przeglądarki internetowe, do których Administrator nie ma dostępu.

9. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego (tzw. logi) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. adres IP użytkownika Sklepu Internetowego, dostawcę Internetu i rodzaj platformy oraz adres strony, z której użytkownik wszedł na stronę Sklepu Internetowego. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celu analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Sklepu Internetowego. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Klientów danymi osobowymi. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

10. Pliki cookies zamieszczane w komputerze, telefonie lub tablecie użytkownika mogą pochodzić od innych usługodawców. Każdy użytkownik może je samodzielnie usunąć w sposób wskazany w Możesz je sam usunąć z Twojego urządzenia. Jak to zrobić wskazujemy w pkt 7 powyżej.

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, Google +). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnych produktów i usług.

2. Administrator zapewnia Klientom swobodny dostęp do danych osobowych, ich zmianę, poprawianie oraz usuwanie. Klientom przysługują następujące prawa:

a) Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;

b) Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;

c) Prawo do sprostowania – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie

d)Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane,

e) Prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych)

f) Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu;

g) Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;

h) Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora;

i) Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody

j) Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3. Dostęp, zmiana, poprawianie danych osobowych może być dokonywane przez Klienta w dowolnym czasie na stronie internetowej Sklepu Internetowego poprzez Konto Klienta po uprzedniej rejestracji i zalogowaniu, bądź kontaktując się z Działem Obsługi Klienta.

4. Wszelkie informacje odnośnie dostępu, zmiany, poprawiania oraz usuwania swoich danych osobowych, zmiany zgód, można uzyskać kontaktując się z naszym Działem Obsługi Klienta pod numerem 800 333 200 bądź pisząc pod adres mailowy pomoc@maxandmrau.pl.

5. Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne,i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

a) współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
b) stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
c) stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy
d) w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.

6. Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

7. Sprzedawca w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@maxandmrau.pl

8. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką

prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego.

9. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych

objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z

naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

10. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych

przesyłanych drogą elektroniczną:

  • Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
  • Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.
  • Certyfikat SSL.

11. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.