Darmowa dostawa od 119,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Klauzula Informacyjna

Klauzula Informacyjna

Max & Mrau sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź (e-mail pomoc@maxandmrau.pl), informuje, że jest Administratorem danych osobowych osób kontaktujących się ze spółką w związku z:

a)      łączącą Strony umową lub

b)     chęcią nawiązania współpracy pomiędzy spółką a podmiotem, który osoba kontaktująca się reprezentuje.  

Administrator w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@maxandmrau.pl  

Administrator przetwarza podane dane osobowe osób w celu:

a)      kontaktu niezbędnego do wykonania umowy lub

b)     kontaktu w celu nawiązania współpracy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie usprawiedliwiony cel. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do realizacji celu.    

Dane osobowe przetwarzane będą do czasu:

a)      wynikającego z obowiązujących przepisów prawa, w związku z łączącej Strony umową

b)     zgłoszenia sprzeciwu przez osobę,  w przypadku braku niełączącej Strony umowy    

Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy informatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.  

Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.   

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dostawca zobowiązuje się do poinformowania o powyższej treści obowiązku informacyjnego osób, których dane zostały podane w umowie.

pixel