Obowiązek informacyjny- rejestracja

Informacja o danych osobowych:  

Administratorem danych osobowych Klienta podanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca: epruf S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź. Dane kontaktowe: kontakt@epruf.pl.  

Sprzedawca w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@epruf.pl Sprzedawca przetwarza podane dane osobowe Klienta w celach :

(1)      świadczenia usługi prowadzenia konta Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

(2)      sprzedaży produktów oferowanych za pośrednictwem Sklepu internetowego -  podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

(3)      marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

(4)      rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

(5)      wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną (Newsletter) -  wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Klienta. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), 

(6)      promocji i marketingu produktów i usług oferowanych przez podmioty współpracujące ze Sprzedawcą - wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Klienta. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),   

(7)  pozyskania opinii w przypadku zaznaczenia odpowiedniej zgody

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu internetowego.

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, a po jej zakończeniu przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych i pozyskiwania opinii przechowywane będą do czasu cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe mogą być ujawniane przez Sprzedawcę podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom danych):

(1)   podmiotom dostarczającym i wspierającym systemy informatyczne stosowane przez Sprzedawcę w celu obsługi Sklepu Internetowego,

(2)   podmiotom świadczącym usługi związane z działalnością Sprzedawcy w celu realizacji przez niego obowiązków wynikających z umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą a osobą składającą zamówienie, w szczególności w zakresie: obsługi transakcji, obsługi finansowo – księgowej, obsługi klienta (telefonicznej i e-mailowej),  a także podmiotowi świadczącemu usługę wysyłki Newslettera,

(3)   podmiotom świadczącym usługi w zakresie dostawy Produktów,

(4)   podmiotom w zakresie zbierania opinii, w przypadku zaznaczenia odpowiedniej zgody

(5)   dostawcom Sklepu internetowego w zakresie obsługi reklamacji i zwrotów – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych oraz

(6)  podmiotom pośredniczącym w dokonywaniu płatności online.

(7) podmiotom świadczącym usługi marketingowe i wspierającym sprzedaż tylko i wyłącznie w przypadku przekierowania klienta do Sklepu przez te podmioty

Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.  

 

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania Newslettera, zgody  na otrzymywanie informacji marketingowych dotyczących produktów lub usług podmiotów  współpracujących ze Sprzedawcą lub zgody na pozyskanie opinii, każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo odwołania zgody w każdym czasie, które można wykonać poprzez wysłanie wiadomość e-mail, wskazując w treści jakiej zgody ma dotyczyć cofnięcie na adres pomoc@maxandmrau.pl lub poprzez odznaczenie odpowiedniego checkboxa w zakładce dane osobowe po zalogowaniu się na konto klienta lub pocztą tradycyjną na adres epruf S.A. 91-342 Łódź, ul. Zbąszyńska 3. Odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel